Breddeidrætskonference i Nordkraft

Nordkraft, AalborgJeg sidder lige nu til Breddeidrætskonference i Nordkraft. Den er arrangeret af Kulturministeriet og Nordea-fonden i forbindelse med deres projekt, som en udløber af Breddeidrætsudvalgets rapport, Idræt for alle.

Omkring 200 politikere, embedsfolk og fagpersoner fra hele landet er samlet for at udveksle erfaringer omkring deres respektive breddeidrætsprojekter. Aalborg Kommune blev en af de 7 udvalgte kommuner, som blev udvalgt til at være en del af projektet. De projekter Aalborg byder ind med er bl.a. Sport2Go og Idræt i Landdistrikterne. Gode projekter som får flere borgere aktiveret.

Alle projekterne har som hensigt at få aktiveret borgere, som har et lavt fysisk aktivitetsniveau. Det udgør naturligvis en udfordring for disse borgere på et sundhedsmæssigt plan, men ofte vil det også påvirke deres social- og arbejdsliv. Den manglende fysiske aktivitet hos bestemte borgergrupper, udgør selvsagt et problem for samfundet som helhed. Projekterne viser imidlertid også, at et øget aktivitetsniveau samtidig givet øget energi, overskud og selvværd hos de enkelte deltagere.

Udfordringen er naturligvis at få fortsat de gode projekter efter projektmidlerne ophører, og netop derfor er det så vigtigt at vi får gjort os klart hvilke erfaringer vi har med de enkelte projekter, og får etableret hvilke projekter der giver det største “overskud” i den sidste ende. Forhåbentlig kan Aalborg samtidig inspirere andre kommuner til at sætte lignende tiltag i gang.

Udgivet i Kulturpolitik | 4 kommentarer

Mere frihed til skolerne

På tirsdag har vi i Skole- og Kulturudvalget en rigtig god nyhed på programmet. Som en konsekvens af en ny lovændring fra folketinget, bliver der lagt op til at udvide rammen som vores folkeskole agerer indenfor.

Vi har i Aalborg Kommune en struktur der er præget af en høj grad af en selvstændighed til den enkelte skole, inden for tildelte ressourcer og fælles målsætninger. Dette er en stor styrke, som vi Socialdemokrater er stolte af.

Nu har forligspartierne givet kommunerne frit, om de ønsker at indføre et fag på et tidligere klassetrin, end det der er fastlagt i folkeskolelovgivningen. Tidligere har det kun været tilladt at fortsætte med et fag, på et senere klassetrin, end det der er fastlagt. Her er det oplagt at vi ligger denne mulighed ud til den enkelte skolebestyrelse.

Dette åbner for, at skolebestyrelserne kan fastlægge deres helt egen profil. De kan f.eks. vælge en international profil med Engelsk fra 1. klasse, eller en naturvidenskabelig profil ved at indføre Biologi fra 5. klasse. Der er måske skoler der finder, at netop Samfundsfag er så essentielt for at danne gode samfundsborgere, at der skal være en uges årlig samfundsfagsundervisning fra 1. klasse og op.

Den konkrete udmøntning er ikke vedtaget, men jeg vil helt klart lægge op til så meget frihed til skolerne som muligt.

Tiltaget kan også medvirke til, at skoler uden overbygning kan tiltrække og fastholde lærere, der er uddannet til linjefag som er tiltænkt overbygningen. Netop denne frygt for ikke at være attraktive, er noget som disse skoler tidligere har udtrykt bekymring for.

Jeg vil se frem til at følge hvordan forskellige skoler benytter sig af de muligheder vi forhåbentlig giver til dem.

Debatindlæg bragt i NORDJYSKE d. 11/2-2011.

Udgivet i Skolepolitik | Tagget , , , , | 5 kommentarer

Stop krokodilletårer

PopulismeNogle gange bliver jeg lettere frustreret. Jeg er ikke noget mavesurt menneske af natur, men jeg kan godt blive sådan lidt arrig en gang i mellem. Det kommer særligt op i mig, når jeg ser politikere, der er populistiske, så det driver af dem.

Det er heldigvis ikke noget, vi oplever i Aalborg. Det er et Christiansborg-fænomen.

F. eks. når Karsten Lauritzen (V) stiller sig op på tv og græder krokodilletårer, fordi en ejer skal miste sin førerhund, som er blevet forbudt, fordi den er en af de 13 nu forbudte kamphunderacer.

Jeg har ikke noget imod ejeren, førerhunden, eller for den sags skyld Karsten Lauritzen. Jeg synes bare, det er plat at tordne mod en regel, man selv har været med til at indføre, fordi der kommer en enkeltsag, afledt af de åbenlyse konsekvenser af lovgivningen.

Et andet eksempel er, når Dansk Folkeparti stiller sig op på Folketingets talerstol og agerer de svagestes beskytter. Men øjeblikket efter er de samme politikere med til at stemme for regeringens lovforslag, som oftest har kraftig social slagside. Man undres.

Nu kunne nogle måske finde på at spørge, om det slet ikke er noget, vi ser i Aalborg Kommunes byråd? Nej, det kan jeg afvise.

Nogle kunne ellers godt få tanken efter en artikel i NORDJYSKE ( 31.1.). Der bringes en artikel, hvor 2. viceborgmester Marian Geller ( V) går ud med en kritik af Familie- og beskæftigelsesforvaltningen og rådmand Mai-Britt Iversen ( S).

Sagen drejer sig om besparelser på socialområdet, som er blevet bebudet efter nye overskridelser på de ustyrlige udgifter på børne- og ungeområdet. Venstres gruppe er yderst bekymrede for disse forestående besparelser.

Jamen, står det ikke i kontrast til, at Venstre under budgetforhandlingerne for blot fem måneder siden ville have haft, at der skulle ske drastiske besparelser på socialområdet, for at finansiere renovering af vejnettet? Her kan jeg heldigvis berolige læseren.

Her er der slet ikke tale om populisme, der er blot tale om en politiker, der godt kan lide at føre sig frem i pressen og tilsyneladende ikke har nogen skrupler med at fremføre to modstridende synspunkter samtidig. Denne form for politisk kommunikation kan borgerne heldigvis godt gennemskue.

Debatindlæg bragt i NORDJYSKE d. 3. februar 2011. Det er skrevet som en kommentar til artiklen Bakker op om SF i samme avis d. 31. januar 2011.

Udgivet i Socialområdet | Tagget , , , , | 2 kommentarer

Buskorridor til Aalborg Universitet

Bus 2J mod StorvordeDagens byrådsmøde var ikke et der vil gå over i historien som det mest højspændte, men det til trods så var der nogle meget vigtige punkter på dagsordenen, bl.a. plangrundlaget for det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Det jeg vil fokusere på her, er imidlertid den buskorridor der er et stort fremskridt for byens studerende.

I valgkampen gik jeg bl.a. til valg på “Universitetsbusser uden stop”, til fordel for de studerende i byen, som oftest må vente lang tid på bussen om morgenen. Det er især dem der står på efter midtbyen, da busserne så kører direkte forbi dem, på grund af de fyldt op til randen med deres medstuderende.

Derfor skal der gøres noget mere for at skabe en hurtigere linje, således man på den måde kan frigive ressourcer der kan give flere kørsler i spidsbelastningerne, og netop dette skaffer man ved at lave denne buskorridor.

I bund og grund handler det om at der kommer til at bussen fra Grønlandstorv via Gigantium frem til Universitetet kommer til at køre i et seperat spor, således den ikke skal sænkes af eventuelle fremkommelighedsproblemer på Th. Saurs Vej. Det vil sandsynligvis betyde 5-10 minutters mindre tidsforbrug, alt afhængig af tidspunktet på dagen.

Alt i alt en rigtig god ting for byen, og samtidig noget der medvirker til at gøre Aalborg endnu mere attraktiv som studieby.

Hele dagsordenen, samt TV-optagelser af byrådsmødet kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Udgivet i Offentlig transport | Tagget , , , , , | Skriv en kommentar